Również podlegają różnym kontrolom izby notarialnej.

      Możliwość komentowania Również podlegają różnym kontrolom izby notarialnej. została wyłączona

Notariusz jest zawodem cenionym i potrzebnym. Jego podstawowym zadaniem jest przygotowywanie akt notarialnych, a dodatkowo przeprowadzanie innych zadań notarialnych. Specjalista ten powoływany jest poprzez ministra sprawiedliwości. Częstokroć odpowiada za należyte zabezpieczenie różnych umów, na przykład protokołów, umów sprzedaży. Wówczas tego typu dokumenty otrzymują tytuł dokumentu urzędowego. Podejmować może także wszelkie czynności powiązane z spadkiem, dziedziczeniem czy też testamentem. Odpowiedzialny jest za odpowiednie przygotowanie pism. Notariusz dodatkowo może u siebie przechowywać pieniądze, różnego typu papiery wartościowe oraz pozostałe istotne informacje. Dużo osób przyrównuje ten zawód przykładowo do radcy prawnika lub prawnika. Natomiast z prawnego punktu zadania są całkiem odmienne. Również podlegają rozmaitym kontrolom rady izby notarialnej, zatem są zobowiązani do absolutnego przestrzegania różnych przepisów prawnych oraz etyki swojego zawodu. Dodatkowo każdy z nich zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej, dzięki czemu nie musimy się martwić, że nasze osobiste kłopoty, czy działania wyjdą do osób trzecich. Warto też mieć pojęcie o tym, że właściwie każdy notariusz ma do tego prawo by zerwać umowę z klientem, jeżeli dojdzie do obustronnego naruszenia zaufania. Zgłosić się o pomoc może każda osoba w każdej chwili. Jednakże zaleca się uprzednie umówienie przez zatelefonowanie.

Zobacz: Notariusz Zielona Góra